Business Lab

Practică în întreprinderi spaniole

Cei 34 de câștigători ai concursului de planuri de afaceri vor avea oportunitatea de a realiza practică de 20 ore în întreprinderi spaniole, înainte de a călători în România în scopul implementării planurilor de afaceri.

Coordonatorii de formare ai partenerilor spanioli vor identifica întreprinderi cu profiluri adecvate pentru managerii planurilor de afaceri câștigătoare, astfel încât aceștia să poată efectua stagii de practică înainte de demararea propriei afaceri cu finanțare din ajutor de minimis. Scopul stagiilor de practică este acela de a-i pune pe noii manageri de start-up în contact cu antreprenori experimentați spanioli, în sensul explorării aspectelor practice ale unui business în viața reală.

Implementare planuri de afaceri în România

Costurile deplasării celor 34 de antreprenori din Spania în România vor fi acoperite în cadrul proiectului, inclusiv costurile pentru întâlnirile de consiliere, consultanță și mentorat destinate implementării start-up-urilor, care se vor organiza în România la sosirea antreprenorilor în țară, precum și după primele 6 luni de implementare a întreprinderilor.

Membrii grupului țintă – cei 34 de antreprenori vor primi asistență pentru înființarea noilor afaceri, costurile de înființare pentru câștigătorii subvențiilor fiind acoperite prin ajutorul de minimis. Subvenția pentru fiecare start-up în valoare de 178.340 lei va fi acordată în 2 tranșe:

Tranșa nr. 1 – în cuantum de 70% din valoarea bugetului planului de afaceri se va acorda la înființarea întreprinderii;
Tranșa nr. 2 – Diferenta de 30% se va acorda condiționat de realizarea unor indicatori sintetici predefiniți (număr de locuri de muncă create, prezentarea dosarului complet de decont pentru investițiile realizate din avansul de 70%, realizarea completă a planului de investiții, realizarea de venituri în perioada de implementare a start-up-urilor de minimum 30% din valoarea primei tranșe de finanțare din ajutor de minimis).

Experții Start-up ai celor 3 parteneri se vor asigura că vor dezvolta cel puțin o dată pe lună sesiuni de consultanță și mentoring pentru fiecare start-up nou creat, asigurând în același timp comunicarea on-line cu managerii noilor business-uri, prin punerea la dispoziție de documente relevante pentru dezvoltarea afacerii

Activitatea de mentoring va implica creșterea capacității managerilor de start-up, urmărind motivarea acestora și dezvoltarea lor din punct de vedere profesional. Mentoring-ul va presupune o abordare personală direcționată pe dezvoltarea de competențe, analizarea nevoilor de dezvoltare a business-ului și asigurarea unui input profesionist, aceste sesiuni se vor realiza față-în-față.

Activitatea de monitorizare a celor 34 de start-up-uri inființate în cadrul proiectului va fi realizată de experții start-up și de coordonatorii mentoring, în baza unui calendar prestabilit, fiecare partener din cadrul proiectului având responsabilități în acest sens cu privire la start-up-urile care îi sunt alocate.