Business Plan

Proiectul „Antreprenor Acasă”, lider Creator European Consultant, este implementat cu scopul creșterii ocupării forței de muncă din România, în toate Regiunile de Dezvoltare, mai puțin zona București-Ilfov, prin înființarea a 34 de întreprinderi cu profil nonagricol din zona urbană.

Atașat găsiți Metodologia de evaluare și selecție a planurilor de afaceri. Aceasta are rolul de a asigura un cadru transparent și obiectiv de evaluare pentru selectarea în vederea finanțării a 34 de planuri de afaceri.

  • Pentru a descărca metodología, click aici!
  • Pentru a descărca documentele și anexele, click aici!
  • Pentru a descărca tot calendarul, click aici!
  • Pentru a trimite planul de afaceri, click aici! (este obligatoriu să aveți parola de acces în platformă).

Conform prevederilor Cererii de Finanțare, Concursul de selecție a celor mai bune idei de afaceri, pentru identificarea și aprobarea a 34 de planuri de afaceri viabile, va fi gestionat în cadrul unui proces transparent și nediscriminatoriu de un juriu format din (8) reprezentanți ai parteneriatului, dar și din reprezentanți ai mediului de afaceri și ai patronatelor, cu respectarea principiilor de incompatibilitate și confidențialitate.

Metoda  de depunere a planurilor de afaceri este :

  1. on-line prin intermediul platformei http://www.antreprenor-acasa.net/business-plan/ unde va trebui sa va autentificati cu user-ul si parola primita pe mail.

In aceasta sectiune se vor incarca planurile de afaceri care vor fi intocmite conform Metologiei pagina 12 – 14 .

 

Pasul 1. Listarea Planului de Afaceri și anexelor sale. Dosarul  Planului  de faceri va avea atasate anexele specificate in Metodologie pag.12-14.

Pasul 2 . Planul de afaceri se semnează de către solicitant în original, pe prima pagina;

Pasul 3. Toate documentele depuse în original se semnează/datează de către solicitant;

Pasul 4. Toate copiile depuse trebuiesc  semnate de catre solicitant și marcate – conform cu originalul;

Fiecare pagina se numerotează , se opisează,  se îndosariază astfel încât să nu permită detaşarea şi/sau înlocuirea documentelor.

În dosar pot fi anexate, suplimentar față de documentele obligatorii și oferte, studii, statistici, rapoarte etc, orice documente se consideră necesare pentru susținerea celor înscrise în planul de afaceri.

2.Depunerea  pe suport de hartie si CD /DVD

Dupa incarcarea in aplicatie a planului de faceri , anexelor, documentelor suport specificate in Metodologie, deponentii au obligatia ca in maxim 3 zile , dar numai tarziu de data de 17.12.2018,  sa depuna la sediul Solicitantului, Dosarul complet (toate documentele printate si semnate conform indicatiilor de mai sus: planul de afaceri și toate anexele); trebuie să fie depus și pe suport electronic (CD/DVD), organizat pe fişiere scanate distinct, în format (.pdf). Pe suportul electronic trebuie să se regăsească și bugetul planului de afaceri și previziunile financiare în varianta Excel.

Pentru persoanele care il expediaza cu posta se va lua in consideratie data inregistrarii la sediul firmei.

Se prelungeste data de depunere, ON LINE, a planurilor de afaceri pentru proiectul «Diaspora Start Up » – pana la data de 21.12.2018 ora 24.00.

Data limita depunere Dosar plan afaceri – pe suport de hartie la sediul firmei – 24.12.2018 ora 16.00.

Se va depune intr -un singur exemplar, intr-un colet sigilat la urmatoarea adresa : SC Creator European Consultants SRL , Pitesti, Str. Alexandru Odobescu, Cladirea· Secona, et. 2 , cam. 1, Judetul Arges, telefon: 0740135566.

Data limita depunere Dosar plan afaceri – on line – 14.12.2018 ora 16.00

Data limita depunere Dosar plan afaceri – pe suport de hartie la sediul firmei  – 17.12.2018 ora 16.00.

 

Partea exterioară a coletului sigilat trebuie să poarte, în mod obligatoriu, o etichetă cu următoarele date/ informaţii:

Concurs de planuri de afaceri – proiect «Antreprenor acasa »

Solicitant (Nume și prenume) …………………………………………………………………. Adresa…………………………………………………………………. ……………………………. Telefon………………………………………………………………… email…………………….. Titlu Plan de Afaceri………………………………………………………………………………. Locatia de implementare (judetul)…………………………………..

Dosarele planurilor de afaceri vor fi respinse in urmatoarele conditii :

  1. depunerea on line, dupa data de 14.12.2018 ora 16.00
  2. depunerea on line in termen, si nedepunerea pe suport de hartie si format electronic pana la data de 17.12.2018 ora 16.00
  3. depunerea pe suport de hartie si format electronic, nedepunerea on-line.
  4. depunerea a doua sau mai multe planuri care au caracteristici asemanatoare atat din punct de vedere tehnic cat si financiar, al ofertelor/studiilor etc.

 

Top of Form

Nume……

Password

Ține-mă minte

Bottom of Form