Ideea Ta, Afacerea Ta!

Concursul planurilor de afaceri “Ideea Ta, Afacerea Ta!” este destinat cu precădere persoanelor care au participat la activitățile de formare în antreprenoriat.

Termenul de depunere a planurilor de afaceri va fi stabilit la momentul inițierii cursurilor de formare, indicându-li-se data și ora la care vor putea depune planurile de afaceri în scopul evaluării acestora înainte de finalizarea cursului de antreprenoriat. Evaluarea planurilor de afaceri va fi facută prin notare de la 1 la 10 în 2 faze, în scopul asigurării principiului transparenței și imparțialității, după cum urmează:

Etapa de evaluare nr. 1: Această evaluare va fi realizată de experții de formare – pentru cursanții care au participat la cursurile organizate de partenerii din cadrul proiectului. Experții de formare vor evalua fiecare plan de afaceri și îl vor nota, cu note de la 1 la 10. Ponderea notei experților de formare va fi de 10% din nota finală.

Etapa de evaluare nr. 2: Cei 8 evaluatori independenți ai planurilor de afaceri vor avea rolul de a puncta cele 340 planuri elaborate de participanții la cursurile de formare și maximum 50 de planuri de afaceri depuse de persoane care nu participă la cursul de formare antreprenorială (dar care întrunesc criteriile de apartenență la grupul țintă) în termenul care va fi stabilit prin regulamentul Concursului.

Etapa de evaluare nr. 3: se va realiza în baza unor interviuri la care vor participa antreprenorii cu planurile de afaceri care au obținut o notă mai mare decât 7. Cei 8 evaluatori români se vor deplasa în Spania pentru realizarea interviurilor cu antreprenorii preselecționati în etapa 2.

Criterii minime cumulative pentru selecția planurilor de afaceri:

  1. Doar planurile de afaceri cu o medie a notelor acordate de mai mult de 7 puncte (nota 7 din 10) vor fi eligibile pentru faza de interviu cu juriul de experți evaluatori.
  2. Juriul va lua în calcul finanțarea a minimum 2 planuri de afaceri pe regiune de dezvoltare, urmărindu-se o distribuție geografică echitabilă a resurselor din ajutorul de minimis.
  3. Juriul va lua în calcul principiul egalității de gen;
  4. Planurile de afaceri în domeniile TIC și industrii creative vor obține un punctaj suplimentar;
  5. Planurile de afaceri care vor fi dedicate inovării sociale vor obtine un punctaj suplimentar;
  6. Planurile de afaceri care vor fi dedicate reutilizării resurselor vor primi un punctaj suplimentar;
  7. Planurile de afaceri care vor fi dedicate cercetării, inovării și dezvoltării vor primi un punctaj suplimentar, superior față de criteriile menționate la pct. 4., 5. și 6.;

Regulamentul pentru concursul planurilor de afaceri va fi publicat pe portalul proiectului în luna februarie 2018 și va fi promovat pe pagina de socializare, participanților la cursul de formare în antreprenoriat li se va înmâna Regulamentul concursului și li se va solicita să semneze că au luat la cunoștință prevederile regulamentului.