Cum pot participa?

Persoanele care intenționează să beneficieze de oportunitățile de formare în antreprenoriat și să înființeze întreprinderi în cadrul proiectului trebuie sa îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

  • Intenționează să deschidă o afacere non-agricolă în mediul urban în România;
  • Au împlinit vârsta de 18 ani;
  • Dețin cetățenia română;
  • Fac dovada domiciliului sau rezidenței în Spania în ultimele 12 luni, anterioar înscrierii în proiect;
  • Au studii de specialitate sau experiență într-un anumit domeniu sau experiență antreprenorială, după cum urmează:

STUDII – demonstrează expertiză într-un anumit domeniu prin documente/certificate de absolvire (recunoscute de Statul Român), care să ateste finalizarea studiilor de specialitate în cadrul unor instituții de învatământ superior din străinătate, precum și documente care sa ateste certificări / ca urmare a participării la cursuri de formare profesională.

SAU

EXPERIENȚĂ PROFESIONALĂ – demonstrează capacitate tehnică și profesională prin contract de muncă/contract de colaborare în domeniul în care dorește să inființeze afacerea în cadrul proiectului;

SAU

EXPERIENȚĂ ANTREPRENORIALĂ – demonstrează experiență antreprenorială prin documente de înființare a unei societăți comerciale în străinătate, precum și prin documente care să ateste experiență specifică în domeniul în care dorește să înființeze o afacere;