Formare on-line

Formare de tip e-learning în Antreprenoriat.

Numărul de persoane din grupul țintă care vor opta pentru participarea la cursurile de formare e-learning în Antreprenoriat va fi de 340 de persoane, în scopul de a-și dezvolta competențele necesare pentru realizarea planurilor de afaceri care vor fi înscrise la concursul de planuri de afaceri „Ideea Ta, Afacerea Ta!”. Astfel, în urma parcurgerii cursului care va avea o durată de 80 ore (formare teoretică și practică), participanții își vor cristaliza ideea de afaceri care le este potrivită și pentru care dețin compețentele necesare, în funcție de profil/studii/experiențe profesionale anterioare. Cele 80 de ore de formare vor fi cuantificate prin intermediul sistemului e-learning. Pentru absolvirea cursului de formare, sistemul va fi configurat de așa manieră, încât conținutul pentru fiecare oră să fie rezonabil, cursanții putând să aleagă în funcție de disponibilitate numărul de ore de formare pe care să îl parcurgă zilnic. Durata minimă a unei sesiuni va fi configurată la 1 oră.

Sistemul va permite ca un cursant să parcurgă tot conținutul specific în maximum 40 de zile calendaristice, considerând că media de 2 ore de formare on-line zilnic este rezonabilă, permițând accesul la formare și persoanelor angajate sau auto-angajate. Fiecare participant va accesa platforma informatică de formare on-line pe baza de nume de utilizator și parolă, acestea vor fi distincte pentru fiecare cursant și nu vor permite accesul unei alte persoane. Cursurile on-line vor dezvolta competențe specifice și vor conține în mod obligatoriu următoarele module de formare: 1. Legislația aplicabilă mediului de afaceri în vigoare (în România, unde vor fi implementate planurile de afaceri); 2. Managementul afacerii; 3) Strategia de dezvoltare a afacerii; 4) Marketing și promovare; 5) Analiză macroeconomică și plasare pe piață; 6) Analiza cost-beneficiu; 6) Analiza organizațională; 7) Comunicare și tehnici de luare a deciziilor; 8) Planificarea resurselor.

Un cursant va parcurge modulele urmând ciclicitatea dată de sistem. De asemenea, fiecare modul va genera un formular de evaluare, cursanții vor putea trece la nivelul urmator, doar după obținerea unui punctaj minim la modulul deja parcurs. Evaluarea finală va include întrebări din toate modulele parcurse și doar persoanele care vor fi trecut testul final vor putea intra în posesia certificatului de absolvire. Activitățile de formare practică vor fi desfășurate de participantii la cursuri în baza unui ghid elaborat de experții de formare. Astfel, cursanții vor elabora planul de afaceri – activitatea practică a modulului de formare în baza unei structuri predefinite – standard la nivel de proiect. Planurile de afaceri vor avea o structură corelată cu cerințele minime din Ghidul condiții specifice, după cum urmeaza: 1. descrierea afacerii și a strategiei de implementare a planului de afaceri; 2. Analiza SWOT a afacerii; 3. Schema organizatorică și politica de resurse umane; 4. Descrierea produselor / serviciilor / lucrărilor care fac obiectul afacerii; 5. Analiza pieței de desfacere și a concurenței; 6. Strategia de marketing; 7. Proiecții financiare privind afacerea. Cei 340 de cursanți vor beneficia de sprijin în elaborarea planurilor de afaceri, urmând a fi realizate câte 2 sesiuni de orientare și suport prin teleconferință (în direct) pentru fiecare cursant. Experții formare vor parcurge secțiunile relevante din planurile de afaceri elaborate de fiecare cursant și îi vor orienta pe cursanți în vederea dezvoltării unor planuri de afaceri care să aibă un punctaj cât mai mare în faza de selecție a planurilor de afaceri.

Pentru a beneficia de formare în Antreprenoriat, accesează secțiunea „Înregistrează-te!” de pe portalul web al proiectului.