Misiune și obiective

Antreprenor Acasă este proiectul unui consorțiu de organizații românești și spaniole care au misiunea de a contribui la dinamizarea economică a comunității de imigranți români stabiliți în Spania prin creșterea gradului de ocupare și auto-ocupare în rândul populației din diaspora. Obiectivul general al proiectului se va realiza în două direcții de acțiune: pe de o parte prin dezvoltarea competențelor antreprenoriale în rândul persoanelor din grupul țintă și pe de altă parte prin sprijinirea mobilității și motivarea grupului țintă in scopul întoarcerii în țara de origine și dezvoltării unei afaceri care să contribuie la dinamizarea economică a comunității din care provin.

Obiectiv specific 1:

Creșterea nivelului de competențe antreprenoriale, într-o perioadă de 12 luni, pentru un număr de 340 persoane cu profiluri variate ce intenționează să înființeze o afacere non-agricolă la întoarcerea în România (în mediul urban). Obiectivul specific 1 se va realiza prin dezvoltarea unui număr de 340 sesiuni de formare – cursuri e-learning de minimum 80 ore, desfășurate de partenerii spanioli, cu sprijinul partenerilor din România – care vor fi implicați în realizarea materialelor de formare din cadrul proiectului.

Obiectiv specific 2:

Creșterea gradului de ocupare și auto-ocupare prin înființarea unui număr de 34 de start-up-uri care vor avea un număr de minimum 68 angajați în perioada de implementare și sustenabilitate. Activitățile care corespund obiectivului specific 2 sunt următoarele: înființarea a 34 de întreprinderi gestionate de antreprenorii formați/câștigători ai concursului de planuri de afaceri din etapa 1, acordarea subvențiilor – ajutor de minimis în 2 tranșe, implementarea, sprijinirea, consilierea și orientarea start-up-urilor înființate, în vederea unei dezvoltări competitive și sustenabile.

Obiectiv specific 3:

Creșterea performanței pe piață a 34 de start-up-uri din toate regiunile țării, susținerea antreprenorilor în scopul dezvoltării afacerilor înființate și asigurarea standardelor de calitate în utilizarea optimă a resurselor din ajutorul de minimis, prin monitorizarea continuă a întreprinderilor pe o perioadă de 6 luni. Activitățile de monitorizare prevăzute a fi desfășurate de cei 3 parteneri naționali se vor focusa pe verificarea cheltuielilor efectuate de antreprenori după obținerea tranșei a doua din ajutorul de minimis, precum și pe susținerea nevoilor de dezvoltare ale acestora prin intermediul funcționării în continuare a platformei de blended learning. În cadrul acesteia se va dezvolta un forum de comunicare între antreprenori și expertii celor 3 parteneri, care va conține documente resursă, inclusiv prezentarea oportunităților de dezvoltare disponibile pentru asigurarea sustenabilității și dezvoltării performante ale afacerilor create.